Wat zijn de BAD 2018 kunstenaars van plan? (NL)

ANI LIU
Wat betekent het om mens te zijn? Ondanks dat het op het eerste oog wellicht een simpele vraag lijkt, is het idee van mens zijn een instabiel construct, voortdurend omvormend. In haar project ‘Data Veins & Flesh Voxels: A Search For What Is Human’ onderzoekt Ani Liu hoe technologische innovaties de mens in staat stellen zichzelf te herontwerpen. In samenwerking met onderzoekers van de afdeling Radiologie van het AMC Amsterdam maakt Liu een reeks kunstwerken die laat zien hoe technologie ons beïnvloedt met focus op het verkennen van de relatie tussen ons lichaam als materie en als data. Recente technologische innovaties stellen de mens in staat zichzelf fundamenteel te herontwerpen – van genetwerkte protheses, kunstmatige intelligentie tot de genetische codes van het leven als zodanig. Kan het lichaam vereenvoudigd worden tot een machine? Kan het brein worden gereduceerd tot signalen? Dit verzamelde werk verkent onze pulserende subjectiviteit als ware deze beïnvloed door evoluerende technologieën die onze notie van het concept mens zijn betwisten.


YIYUN CHEN
Wat doet het met je – zowel mentaal als lichamelijk – als je voor langere tijd horizontaal leeft? Wat verandert er in je leefwijze, perspectief en gezondheid wanneer je aan bed gekluisterd bent, gedoemd tot een leven dat zich grotendeels of misschien wel helemaal horizontaal afspeelt? In samenwerking met het Department of Nutrition and Movement Sciences NUTRIM van de Maastricht University ontwerpt en bouwt Yiyung Chen een leefstudio louter geschikt voor een horizontale lichaamshouding, om daar vervolgens een maand lang – jawel – horizontaal in te leven. Het project ‘Horizontal Living - Long live in bed’ bevraagt en herontwerpt ons hedendaagse beeld van een gangbare leefruimte. Het fascinerende en uitdagende project van Chen onderzoekt de verandering in leefwijze, perspectief en gezondheid wanneer iemand leeft in bed. Gedurende het proces worden verschillende aspecten van een gezonde stofwisseling onderzocht om de impact van leven in een beperkte omgeving op gezondheid in kaart te brengen. Het project speelt in op onze hedendaagse levensstijl binnenshuis en de 24-uurscultuur.


AMANDA BAUM & ROSE LEAHY
In samenwerking met onderzoekers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) onderzoeken de Engelse Amanda Baum en Rose Leahy het verleden, heden en toekomstige leven op aarde vanuit een microbieel perspectief. Gesitueerd in een toekomstige archeologische plek, brengt het project scenario's gebaseerd op kennis verworven uit oude microfossielen aan het licht. Temidden van hybride ruïnes onthult een microbiële monoliet mythes uit het jaar 2100 AD, waarin semotiek, sculpturen en mariene biochemie worden samengebracht. Het project exploreert materieel en vanuit een microbieel perspectief het verleden, heden en toekomstig leven op aarde. Als antwoord op de dominante verhalen van het Antropoceen suggereren Baum en Leahy in ‘Microbiocene: Ancient ooze to future myths’ hoe alternatieve toekomsten mede geconstrueerd kunnen worden door werelden te verweven met microben.